De algemene voorwaarden van SD Worx Staffing Solutions zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen de inlener en SD Worx Staffing Solutions en zijn in januari 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ze kunnen aldaar te allen tijde worden opgevraagd.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Afdeling Services:

Grasbroekerweg 16
6412 BE Heerlen

t +31(0)88 666 07 06
e services.staffing@sdworx.com