De algemene voorwaarden van SD Worx Staffing Solutions zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen de inlener en SD Worx Staffing Solutions en zijn op 22 december 2016 gedeponeerd bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht met depotnummer 21/2016 AL.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Afdeling Services:

Grasbroekerweg 16
6412 BE Heerlen

t +31(0)88 666 07 06
e services.staffing@sdworx.com