Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

De salarissen worden op vaste momenten uitbetaald. De datum van uitbetaling is verschillend bij maand- en 4 weken verloning, in onderstaande tabellen vind je alle betaalmomenten voor 2022.
4-WEKELIJKSE BETALING:
Periode 13 (2021) 05-01-2022
Periode 1-2022 02-02-2022
Periode 2-2022 02-03-2022
Periode 3-2022 30-03-2022
Periode 4-2022 27-04-2022
Periode 5-2022 25-05-2022
Periode 6-2022 22-06-2022
Periode 7-2022 20-07-2022
Periode 8-2022 17-08-2022
Periode 9-2022 14-09-2022
Periode 10-2022 12-10-2022
Periode 11-2022 09-11-2022
Periode 12-2022 07-12-2022
Periode 13-2022 04-01-2023
MAANDBETALING
December 2021 05-01-2022
Januari 2022 09-02-2022
Februari 2022 09-03-2022
Maart 2022 06-04-2022
April 2022 04-05-2022
Mei 2022 08-06-2022
Juni 2022 06-07-2022
Juli 2022 03-08-2022
Augustus 2022 07-09-2022
September 2022 05-10-2022
Oktober 2022 09-11-2022
November 2022 07-12-2022
December 2022 04-01-2023

Hoe kan ik mijn gewerkte uren declareren?

Elke urendeclaratie loopt van maandag tot en met zondag.

Je houdt per dag het aantal gewerkte uren bij. Je leidinggevende bij de opdrachtgever dient, aan het einde van de week, akkoord te geven voor de gewerkte uren. Wil je vakantie uren opnemen, dan dien je dit tevens aan te geven op de declaratie. Doe je dit niet dan zal onze intercedent(e) deze vrije dag niet uitkeren in geld. Zorg ervoor dat de declaratie maandag of uiterlijk dinsdag voor 10:00 uur in het bezit is van onze intercedent(e). Alleen dan kan SD Worx Staffing Solutions garanderen dat je loon tijdig op je rekening wordt bijgeschreven.

DIGITAAL INDIENEN URENDECLARATIES
Je kan er ook voor kiezen je urendeclaratie online in te dienen via MIJN SD WORX STAFFING SOLUTIONS op www.sdworxstaffing.nl Om toegang te krijgen tot jouw gegevens INLOG VOOR WERKNEMERS, moet je over een inlognaam en een wachtwoord beschikken. Deze kun je bij jouw intercedent(e) aanvragen

Wat is transitievergoeding?

Met ingang van 01-01-2020 hebben flexwerkers vanaf de eerste werkdag al recht op transitievergoeding bij beëindiging van het contract op initiatief van de werkgever. Er wordt hierbij gerekend met 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

AFWIJKINGEN
Géén recht op een transitievergoeding is er
 • Als de werknemer zelf de beëndiging van de arbeidsovereenkomst heeft geïniteerd.
 • Voor werknemers tot18 jaar en waarbij de gemiddelde arbeidsduur niet méér bedraagt dan 12 uur per week.
 • Voor werknemers waarbij de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.
 • Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Pensioenregeling StiPP

Het pensioenfonds van StiPP kent twee pensioenregelingen;de Basis- en Plusregeling.

Het deelnemerschap aan de Basis- en Plusregeling wordt voor alle medewerkers bepaald op basis van het aantal gewerkte weken, ongeacht de contractvorm:
 • de eerste 26 gewerkte weken vindt er geen pensioenopbouw plaats.
 • vanaf de 26e gewerkte week tot de 78e gewerkte week wordt de medewerker in de Basisregeling geplaatst.
 • vanaf de 78e gewerkte week wordt de medewerker in de Plusregeling geplaatst.
Deelname aan de pensioenregeling is verplicht en vastgelegd in de CAO voor uitzendkrachten. De regeling wordt beheerd door Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, oftewel StiPP.

Beloningsregeling cao/opdrachtgeversbeloning

Je loon wordt bepaald door de CAO van de opdrachtgever (het bedrijf waar je werkt).

In de uitzendbevestiging staat vermeld wat je bruto uurloon is, welke beloningsregeling van toepassing is en de inschaling in de CAO. Het uitgangspunt van de beloningsregeling van de opdrachtgever is, dat je recht hebt op hetzelfde loon als
je collega in vaste dienst. Behalve voor het loon geldt dat ook voor:
 • De toeslagen (voor overwerk, onregelmatig werk, werken in ploegendienst, op feestdagen en/of verschoven uren);
 • Netto onkostenvergoedingen;
 • Algemene- en periodieke loonsverhogingen;
 • Eventuele ADV-dagen/vergoeding.

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is een korting van de Belastingdienst die ervoor zorgt dat je over een bepaald gedeelte van je salaris geen belasting hoeft te betalen.

Je mag de loonheffingskorting maar bij 1 werkgever toe laten passen. Als je je komt inschrijven bij ons op de vestiging kun je aangeven of je de loonheffingskorting wel of niet wilt laten toepassen. Als je je keuze later wilt wijzigen, kun je een wijzigingsformulier invullen en ondertekenen.

Wanneer worden de reserveringen uitbetaald?

Vakantiedagen en kort verzuim kun je op verzoek uit laten betalen.

Je reserveringen zullen dan met de eerstvolgende betaalronde uitbetaald worden. Vakantiegeld kun je niet op verzoek uit laten betalen, dit ontvang je in de eerste week van juni. Als je stopt met werken voor ons worden alle resterende reserveringen automatisch 6 weken na de verwerking van je laatste declaratie uitbetaald.

Wat is het verschil tussen bruto- en nettosalaris?

Het verschil tussen je bruto- en nettosalaris zijn de belastingen en premies die je moet afdragen als werknemer.

Bruto is het bedrag voor belastingen en premies en netto is het bedrag na aftrek van belastingen en premies. Je contactpersoon bij SD Worx Staffing Solutions geeft voordat je gaat starten met werken je uurloon door. Dit zal altijd het bruto bedrag zijn, omdat de hoogte van belastingen en premies afhankelijk is van het aantal uur dat je per week hebt gewerkt en of je wel of geen loonheffingskorting hebt toegepast. Als je wisselend werkt, kan het dus goed zijn dat je de ene week meer belasting betaalt dan de andere week.

Waar kan ik zien hoeveel reserveringen ik nog heb?

Dit kun je zien op je loonspecificatie onder het kopje reserveringen.

Krijgt een flexwerker een contract?

De flexwerker krijgt een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 van het burgerlijk wetboek, ook wel uitzendovereenkomst genoemd.

De flexwerker wordt door middel van de uitzendovereenkomst ter beschikking gesteld aan derde waar hij onder leiding en toezicht van derde de arbeid verricht.

Een uitzendovereenkomst kan in twee vormen worden aangegaan:
 • Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Deze kan worden aangegaan voor de duur van de opdracht met een maximale periode van 78 gewerkte weken. Deze periode wordt fase A genoemd.
 • Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, ofwel detacheringsovereenkomst. Een detacheringsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaald of onbepaalde tijd. Deze kan worden aangegaan in fase A, B en C.

Waar vind ik de recente loontabellen van de cao voor uitzendkrachten?

De loontabellen vind je in de CAO voor uitzendkrachten.

Kan ik een hypotheek krijgen met een flexibel contract?

Ja, in veel gevallen is dit gewoon mogelijk. Hiervoor heb je een perspectiefverklaring nodig. Hieronder lees je wat een perspectiefverklaring is en hoe deze jou kan helpen bij het aanvragen van een hypotheek.

Wat is de perspectiefverklaring?
De perspectiefverklaring kijkt naar jouw toekomstige mogelijkheden om een inkomen te vergaren. De verklaring is gebaseerd op een analyse van jouw arbeidsmarktpositie. Daarnaast hecht de bank ook belang aan het oordeel van SD Worx Staffing Solutions over jouw (toekomstige) inzetbaarheid. Daarom zal SD Worx Staffing Solutions onder andere een kritische blik werpen op jouw curriculum vitae, werkervaring, referenties, eventuele eerdere beoordelingen en verslagen van persoonlijke gesprekken. Het is belangrijk om te weten dat een perspectiefverklaring niet hetzelfde is als een werkgeversverklaring. In sommige gevallen is een werkgeversverklaring voldoende. Informeer eerst bij je hypotheekadviseur over de documenten die jij nodig hebt.

Aanvraag perspectiefverklaring
Eerste voorwaarde voor het aanvragen van een perspectiefverklaring is dat je op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar werkzaam bent voor SD Worx Staffing Solutions. Vervolgens dien jij de volgende zaken op papier en/of digitaal aan te leveren aan jouw intercedent van SD Worx Staffing Solutions:
 • ID bewijs
 • Curriculum Vitae
 • Diploma‘s en certificaten van opleidingen
 • Volledige arbeidshistorie
 • Referenties bij werkgevers (minimaal 2)
 • Beoordelingen bij werkgevers (minimaal 2)
Als alles compleet is aangeleverd en je voldoet aan de basisvoorwaarden, dan zal je uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek word je dossier beoordeeld en je intercedent zal beoordelen of je daadwerkelijk beschikt over de competenties die nodig zijn om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast word je inzetbaarheid, motivatie, flexibiliteit, mobiliteit en employability gedurende je uitzendperiode beoordeeld en gewaardeerd. Verder zal jouw contactpersoon bij SD Worx Staffing Solutions je arbeidsmarktpositie scan en perspectief laten toetsen door de Intelligence Group, een extern en onafhankelijk bedrijf.

Tot slot worden alle bevindingen voorgelegd aan de perspectief taxateur van SD Worx Staffing Solutions, hij/zij zal alle aangeleverde zaken beoordelen en de perspectief verklaring uitgeven. Bij een negatieve uitkomst wordt de aanvraag afgewezen met onze toelichting en wordt gekeken welke onderdelen tot het negatieve advies hebben geleid.

Praktische zaken
Hou er rekening mee dat een volledig en goed dossier (referenties, beoordelingen, gesprekken) niet automatisch leidt tot de afgifte van een perspectiefverklaring,omdat het perspectief op de arbeidsmarkt kan tegenvallen. De doorlooptijd van een aanvraag is maximaal 6 weken. Om boetes te voorkomen is het belangrijk om te wachten met het kopen van een huis totdat je de perspectiefverklaring in je bezit hebt. De perspectiefverklaring is na uitgifte een half jaar geldig. De perspectiefverklaring wordt door de grootste hypotheekverstrekkers geaccepteerd met daarbij de mogelijkheid van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het gaat om ABN AMRO, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Obvion, Rabobank, RegioBank, SNS, Dellta Lloyd en De Volksbank.

Wil je een perspectiefverklaring aanvragen? Neem dan contact op met jouw contacpersoon bij SD Worx Staffing Solutions.